Nem változott jelentősen az egészségügyi szolgáltatásokba vetett bizalom 4 év alatt

  • 2013-03-08 07:30:00
  • Kutatás


A piackutató cég legutóbb 2008-ban vizsgálta, mennyire bíznak a magyarok a különböző egészségügyi szolgáltatásokban. Jelentős változás a 4 évvel korábbi eredményekhez viszonyítva, hogy egyes területeken szignifikánsan nőtt a tapasztalattal (vagy legalább percepcióval) rendelkezők aránya. A mentőszolgálatba, betegszállításba vetett bizalom fokáról 2008-ban még 44% nem tudott érdemben nyilatkozni, ez az arány tavaly év végére a negyedére csökkent. A magánklinikák, magánrendelés esetén korábban mindössze 40% volt azok aránya, akik adtak valamilyen osztályzatot a bizalom megítélésére, 2012-re közel megduplázódott (75%) táboruk – nem meglepő módon főleg a fiatalabb korosztályok körében.

A vizsgált egészségügyi szolgáltatások közül a háziorvosi ellátás megítélése nem változott, a lakosság közel 65%-a egy ötös skáláról még mindig legalább 4-es osztályzatot ad a családorvosokba vetett bizalom fokára (átlagosan 3,8-as osztályzat). A járóbeteg, de különösen a kórházi ellátás esetében csökkent ez az arány, az átlagos osztályzat az előbbi esetében 3,4-ről 3,2-re, az utóbbi esetében 3,3-ról 3,1-re mérséklődött. Növekedés egyedül a mentőszolgálat esetében figyelhető meg, 2008-ban 3,7 volt az átlagos osztályzat, 2012-ben 3,9.

Érdekesség, hogy a magánegészségügybe vetett bizalom átlagos értéke is valamelyest csökkent 4 év alatt (4,3-ról 4,1-re). Ennek vélhető oka lehet, hogy e terület bővülése rendkívüli mértékben felgyorsult az elmúlt években, így a nyújtott szolgáltatások minősége is egyre szélesebb skálán mozog. Másik oldalról a növekvő kereslet elvárásai fokozódnak, és a letisztított piaci viszonyok között a fogyasztók is kritikusabbak a pénzükért elvárt szolgáltatás megítélésében. Ennek ellenére a magánegészségügybe vetett bizalom így is magasan vezet, különösen a fiatalabbak esetében. (A felmérés eredményei alapján egyébként a tavalyi évben átlagosan a lakosság 26%-vett igénybe magánfinanszírozású egészségügyi ellátást.)

„Kérem értékelje 1-től 5-ig , hogy mennyire bízik meg Ön személy szerint az egészségügyi ellátó intézményekben ma Magyarországon? (1=egyáltalán nem, 5=maximálisan bízik benne)”

Támogatott egy válasz, bázis: a szolgáltatást igénybe vevők 

A kutatásról

A Szinapszis Kft. 2012 decemberében telefonos, kérdőíves kutatás keretében vizsgálta a hazai lakosság körében az egészségügyi szolgáltatások megítélését. A válaszadók száma összesen 1002 fő volt, a minta országos lefedettségű, életkor (18+), nem, régió és településtípus alapján országosan reprezentatív. A piackutató cég hasonló módszerrel és mintán legutóbb 2008-ban vizsgálta az említett témát.