Általános Szerződési Feltételek

 

A cég bemutatása

 

Név: Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

Cégjegyzékszám: 09-09-005986

Adószám: 11620798-2-09

Képviselő neve: Kertész Balázs ügyvezető

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: HU10 10911004-00000003-50750006

E-mail: info@szinapszis.hu

 

A honlapon folytatott tevékenység

 

A honlap célja a Szinapszis Kft. piackutatási és tanácsadási szolgáltatásainak ismertetése, valamint tanulmányok közlése és azok letöltésének engedélyezése a holnapunkon található űrlap kitöltésével.

 

Igénybevétel feltételei

 

A Honlap tartalmának egy része elérhető és látogatható minden Felhasználó számára. Egyes szolgáltatások azonban felhasználóink adatainak megadásához, illetve díjfizetéshez kötöttek (tanulmányaink letöltése). Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja.

 

Szerzői jogok

 

A www.szinapszis.hu oldal teljes terjedelmében a Szinapszis Kft. munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, ezért az azon megjelenő anyagok, tanulmányok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az oldalon megtalálható információk, adatok, tanulmányok ebben az esetben is kizárólag a forrás pontos megjelölésével és az eredeti anyagokkal összefüggésben használhatóak fel.

 

A tanulmányt megvásároló Megrendelők esetében a személyes használaton a Megrendelő saját, alkalmazottai és munkatársai körében folytatott használat értendő, amelyet az eredetihez híven, a forrás, valamint a Szinapszis Kft., mint szerző megnevezésével szabadon a Megrendelő felhasználhatja és idézheti. A fentieken túlmenő, nem személyes használat esetén a tanulmány bármely részlete – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – csak és kizárólag a Szinapszis Kft. írásbeli engedélyével, a forrás, valamint Szinapszis Kft., mint szerző megnevezésével idézhető.

 

A szerzői jogok bármilyen jellegű megsértése a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő jogkövetkezményeket (a szerzői jog megsértésének vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyásának követelését, a jogsértő további jogsértéstől eltiltását, a szerzői jog megsértésével elért gazdagodás visszatérítésének követelését), vonja maga után és a Szinapszis Kft. részéről bírósági eljárás elindítását is indokolhatja a jogsértővel szemben.

 

A www.szinapszis.hu domain név felhasználására csak a portált üzemeltető Szinapszis Kft. jogosult.

 

Általános felelősség korlátozás és kockázat

 

A www.szinapszis.hu oldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. A weboldalon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldal és annak szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban a weboldal tulajdonosa a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.

 

A weboldalunk szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a weboldal tulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

 

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek, tárhelyünket és weboldalunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatait harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

 

A weboldal tulajdonosa kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a weboldal tulajdonosa ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

Igényérvényesítési lehetőségek

 

Kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az info@szinapszis.hu e-mail címen.

 

Önnek lehetősége van az alternatív vitarendezésre is, azaz peren kívüli eljárással rendezni valamely felmerült vitás kérdést. Ebben segít az online vitarendezési platform. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az online szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

A platform itt elérhető: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

A honlap használatáról bővebb infó itt: https://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok

 

Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségein is, amelynek elérhetőségét itt találja: https://www.nfh.hu/magyar/kapcsolat/panaszbejelent

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak joga van panaszával az illetékessége szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek eljárásáról bővebben a www.bekeltetes.hu weboldalon tájékozódhat. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület; Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.; Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720; Ügyintéző: Nemes Brigitta, E-mail: Nemes.Brigitta@hbkik.hu, vagy bekelteto@hbkik.hu

 

Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

A weboldal tulajdonosa jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. november 30.