Kedvelik a magyar orvosok a tablet-es látogatást

  • 2013-10-29 12:50:00
  • Kutatás


Átlagosan a közép-kelet-európai országok (CEE) orvosainak 60 százalékát látogatják tablet-tel a gyógyszercégek, és a látogatottak többsége pozitívan vélekedik, 13 százalék nagyon, 30 százalék inkább hasznosnak tartja ezt a kapcsolattartási módot. Régiós összehasonlításban Magyarország a legaktívabb országnak számít, hiszen átlagosan a doktorok 85 százaléka találkozik kisebb-nagyobb gyakorisággal ilyen eszközzel a visit során, és ez az érték a legmagasabb más országokban mért eredményekhez viszonyítva! Hasonló aktivitás Lengyelországban és Romániában észlelhető, míg Szerbiában ritkán fordul meg az orvos rendelőjében tablet-et használó képviselő, mint ahogyan ez Horvátországban sem nagyon jellemző.

A kutatás rámutat: nem vonható le általános következtetés a háziorvosok és szakorvosok országokon belüli véleményét illetően sem, hiszen egyes országokban (pl. Magyarország) döntően hasonló, míg más országokban (pl. Románia) jelentős különbségek tapasztalhatók e kapcsolattartási forma megítélését illetően.

Magyarországon egyelőre valóban nóvumnak számít ez a kommunikációs forma, az orvosok 19 százaléka kifejezetten, 45 százaléka pedig nagyon hasznosnak tartja az eszközzel kísért találkozást.

A kutatásról

A Szinapszis Kft. 2004 óta rendszeresen, minden évben vizsgálja a magyar orvosok internetezési szokásait. 2012-ben bővített témákkal és több közép-kelet-európai országra kiterjesztve készült el a felmérés 1.700 orvos megkérdezésével, ezzel a projekt egyedülállónak számít ebben a régióban. (A tanulmányban érintett országok: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária és Törökország) Bővebben: MedNetTrack CEE