HUN

ENG

Internet-használat a hazai orvosok körében

  • 2007-12-24 03:20:00
  • Kutatás


Az informatikai újdonságok megjelenése az orvosok munkájában is érzékelteti hatásait, és ami a változásokhoz való alkalmazkodás időigényességét illeti… nos, ezen a területen az orvostársadalom igen gyors fejlődést mutat.
Cégünk 2004 óta minden évben méri a doktorok körében az Internet-használat elterjedését, alkalmazását, mint a szakmai tájékoztatás és reklámok lehetséges médiáját. Az itt bemutatott adatok a Szinapszis Kft. 2006. októberében készített primer kérdőíves kutatásából származnak. Az 1200-as mintát 15 szakorvosi célcsoportból alakítottuk ki, majd a válaszokat súlyoztuk az egyes csoportok tényleges létszámának megfelelően, annak érdekében, hogy az összesített eredmények minél inkább közelítsenek a valóságos helyzethez.
 
Az Internet terjedését, lefedettségét három alapvető mutatószámmal mérjük: mekkora a hozzáféréssel rendelkezők aránya (penetráció), hányan alkalmazzák az Internetet, továbbá hányan rendelkeznek saját e-mail címmel? A kapott eredmények már önmagukban is beszédesek, de ha az elmúlt három év kutatásait együttesen vizsgáljuk, még jobban megfigyelhető a(z egyértelmű) változás: a növekedés minden területen nagyon gyors.
 
Az Internet penetráció, az e-mail cím és az Internet-használat alakulása az elmúlt 3 évben
 
2004. május
2005. október
2006. október
Internet penetráció
65%
82%
89%
Internet-használat
57%
70%
83%
E-mail cím
54%
66%
72%
 
Legutóbbi kutatásunk demográfiai bontásai alapján azt tapasztaltuk, hogy az 1990 után végzett orvosok körében közel 100%-os (!) a penetráció. Általában igaz, hogy az Internettel, e-mail címmel rendelkezők, valamint az internetezők aránya az életkor emelkedésével csökken, de még a legidősebb korosztályban, az 1961 előtt végzettek körében is 57%-os az Internetet alkalmazók aránya. Érdekesség egyébként, hogy településtípus szerint nem tapasztaltunk szignifikáns különbségeket a vizsgált célcsoportok között.
 
Az Internet-használók körének folyamatos bővülése mellett a világháló használatának gyakorisága és mennyisége is folyamatosan emelkedik. Az idei felmérés eredményei alapján az Internetet alkalmazó orvosok 43%-a minden nap internetezik (!), további 43%-uk pedig hetente többször. Egynegyedük már-már igazi ’heavy-user’-nek számít az orvostársadalomban, hiszen naponta több mint 1 órát tölt internetezéssel. „Helyileg” az internetező doktorok közel 70%-a otthon csatlakozik fel a világhálóra, míg munkahelyén minden második megkérdezett nyit meg néhány weboldalt.
 
Az orvosok által leggyakrabban látogatott internetes portálokat illetően megállapíthatjuk, hogy egyfelől azok az oldalak sikeresek (nagy látogatottságúak), amelyek orvos-szakmai témák mellett egészségpolitikai, jogi kérdésekkel, általános hírekkel, aktualitásokkal, újdonságokkal is foglalkoznak, másfelől azok, amelyek közvetlen segítséget nyújtanak a doktorok mindennapi munkájához. A megkérdezettek összességében 120 különböző internetes oldalt említettek. A leggyakrabban említett orvos-szakmai honlapok között találjuk a Webdokit és a Weborvost, az általánosabb témákkal foglalkozó portálok közül pedig a Startlapot, az Origot, a Googlet és az Indexet emelhetjük ki.
 
Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy az orvosok körében az Internet alapvetően a szakmai jellegű tájékozódás egyik fontos információs forrása lett, és mára a kommunikáció egyik feltörekvőben lévő eszközének számít, a doktorok döntő többsége elérhető a világhálón keresztül. Mint bármely más szakmán belül, természetesen közöttük is vannak és lesznek olyanok, akik ellenállnak az új idők szeleinek, de egyre több tényező utal arra, hogy az Internet meghatározó „orvos-kommunikációs” eszköz lesz, és ez a csatorna számos olyan új lehetőséget rejt magában, amelyek révén az orvostársadalom hatékonyan elérhető, megszólítható.