HUN

ENG

IMS – Szinapszis Szakmai Nap

  • 2009-03-19 17:00:00
  • Konferencia

Az előadás-sorozat első előadója Graham Lewis volt, aki az IMS képviseletében – mintegy keretet adva a szakmai napnak – átfogó kitekintést adott a nemzetközi gyógyszerpiaci helyzetről és a várható trendekről. Előadásában részletesen bemutatta hol tart most a piac, és hangsúlyozta, hogy az átalakult igények, a megnövekedett diverzifikáltság következtében a stabil működés alapját egy újfajta gondolkodás- és szemléletmód elfogadásával, adaptálásával, valamint egy erre épülő új üzleti modell megteremtésével lehet hosszú távon biztosítani.

Dr. Szabó András a Szinapszis Kft. cégvezetője az elmúlt évek jogi változásainak tükrében elemezte a piacot. A gyógyszeripar megjelent vendégei az előadótól többek között választ kaptak arra a kérdésre is, hogy a kormányzati intézkedések, rendelkezések hogyan hatottak illetve hatnak a piac egyes szereplőinek működésére, érintve nemcsak a gyártókat, de az orvosokat, patikusokat és a betegeket is. Ez utóbbi piaci szegmens kapcsán a tapasztalatok azt mutatják, hogy a jövőben hangsúlyosabb szerepet kellene kapnia az egészségügyi információszerzés tekintetében az online lehetőségeknek.

Dr. Lachmann Norbert (IMS) a vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek patikai forgalmát elemezte röviden, majd a generikus piac változásairól, a generikus verseny következményeiről beszélt. Az előadó külön foglalkozott a patikaliberalizációs törvény piacra gyakorolt hatásával, és azzal, hogy mindezek következtében hogyan változott a gyógyszertárak készletgazdálkodása. A szakértő záró gondolatként a patikák szerepének fontosságát és a patikai targetálás optimalizálását hangsúlyozta.
Szabó Csenge az IMS Health kereskedelmi vezetője és Szerencsés Dóra a Szinapszis Kft. értékesítési vezetője az elmúlt időszak azon hatásait vizsgálták, amelyek a gyógyszergyártók értékesítési stratégiában teremtettek igényt és kényszert a változásokra.

Az előadók piaci tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyógyszergyári marketing és sales stratégiában jelentős szemléletváltás szükséges. Az új modell rendszer szinten érezhető hozama az a szinergia, amelyet a kommunikációs és értékesítési területek szorosan összehangolt együttműködése eredményez. Ennek a modellnek két fontos pillére van.

Az egyik, hogy a jelenlegi gyógyszeripari helyzetben működő gyártók számára nem csak az orvos jelenti az elérendő célcsoportot, hanem a patikus és a laikus illetve beteg is. Minden piaci szegmens esetében a megfelelő üzenetet a megfelelő csatornákon keresztül kell eljuttatni, amely sok esetben új, alternatív értékesítési csatornák alkalmazását is jelentheti majd.

Egy másik fontos, újfajta gondolkodásmódot igénylő tényező, hogy bármely piaci szereplőt is tekintjük, szegmentálnunk kell, amelynek révén a tömegmarketingtől egy személyre szabott, CRM alapú rendszer felé mozdulhatunk el. A hosszú távú működésnek elengedhetetlen feltétele (lesz) a marketing és sales ilyen jellegű finomhangolása.

Az előadássorozat zárásaként Kertész Balázs, a Szinapszis Kft. kutatási igazgatója a „ régi új” piaci szereplők, az „egészségfogyasztók” piacát elemezte. Az elmúlt évek változásai a fogyasztói magatartást is jelentősen befolyásolták és közvetlenül vagy közvetetten, de érintették az egészséggel kapcsolatos attitűdök alakulását.

Az előadó részletesen elemezte többek között a generikus program, a magánrendelések vs. paraszolvencia vagy a patikán túli gyógyszervásárlás jelenlegi helyzetét és laikusra gyakorolt hatásait. A bemutatott tényekből a hallgatóság képet kaphatott arról, hol tart a lakosság egészségtudatossága és milyen trendek várhatóak e tekintetben.