Gyógyszerészi kapcsolattartás a digitális térben

  • 2013-08-27 10:51:00
  • Általános


A patikavezetők már most is aktívak az online kapcsolattartásban

Az internetes kapcsolattartás területén elsődlegesen a hatóságokkal és a kereskedőkkel állnak rendszeres kapcsolatban a gyógyszerészek, átlagosan minden második gyógyszerész napi rutinjának része ez. 10-ből mintegy 4-en online is kommunikálnak gyógyszergyárakkal, de hasonlóan magas a kollegákkal ilyen formában kapcsolatot ápolók aránya. A gyógyszerészek egyötöde folytat kisebb-nagyobb mélységű párbeszédet a weben betegeivel is.

A beosztás szerinti bontásokat vizsgálva elmondható, hogy a patikavezető pozícióban dolgozók aktívabban használják a netet ilyen céllal, bárki legyen is címzett. Amennyiben az orvosok körében mért eredményeket tekintjük, látható, hogy a cégekkel illetve a páciensekkel történő kapcsolattartás területén kisebb mértékben, a kollegákkal való kapcsolattartásban valamelyest jelentősebben vannak elmaradva a vezetők az doktoroktól. Az expediálók esetében pedig még szignifikánsabb a különbség, ezen célcsoport körében kevésbé jellemző a kontaktálás ilyen formája.

A gyógyszerészek beosztás-szerinti trendjeinek vizsgálata alapján kijelenthető, hogy az online-digitális kommunikáció elsődleges célcsoportját a patikavezetők jelenthetik, akik már ma is bátrabban alkalmazzák a webes lehetőségeket, nyitottabbak az új típusú megoldások iránt. A gyógyszerész társadalom két célcsoportja jól elkülönülő attitűdöket mutat, így megszólításuk más-más marketing-stratégiákat kíván, amelynek alapja a megfelelő targetálás lehet, illetve kell, legyen.

A kutatásról

A Szinapszis Kft. 2008 óta minden évben elvégzi, saját független kutatását a gyógyszerészek internet-használati szokásaival kapcsolatban. A felmérés 2013 januárjában telefonos kérdőíves módszerrel készült n=51 patikavezető és n=199 expediáló megkérdezésével országosan reprezentatív mintán.

A cikk teljes terjedelmében a Marketingpirula szeptemberi számában olvasható.