HUN

ENG

Betegek a neten - Az online betegkommunikáció helyzete Magyarországon

  • 2008-07-18 10:58:00
  • EgészségPanel


Nemcsak a betegek számára létfontosságú, hogy betartsák a gyógyszerszedés szabályait, változtassanak életmódjukon és alávessék magukat az összes szükséges beavatkozásnak, de az orvosok számára is könnyebb egy együttműködő beteget kezelni. Az egész társadalom számára fontos, hogy a betegeket rövidebb idő alatt, a lehető legalacsonyabb költségen gyógyítsuk meg, ugyanakkor a legkívánatosabb magatartás a társadalom összes tagjától a prevenció, az egészségtudatos életvitel lenne.
 
Mindezek elengedhetetlen része, feltétele a folyamatos tájékoztatás és tájékozódás, amelynek sajnos a hazai lakosok körében egyelőre nincs kialakult kultúrája. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felnőtt lakosság egészségügyi információk iránti igénye alacsony, a rendszeresen proaktívan is érdeklődő laikusok aránya ma még elenyésző.
 
A Szinapszis Kft. rendszeresen végez piackutatásokat az orvosok és betegek körében kommunikációval kapcsolatos témakörökben. Az orvosokat leginkább a szakmai kommunikáció nyomtatott és online eszközeiről, míg a betegeket az egészséggel, betegségekkel kapcsolatos kommunikáció fontosságáról, alkalmazásáról kérdezzük legtöbbet. Jelen cikkünkben a legfontosabb hazai tapasztalatokat, kutatási eredményeket összegezzük.
 
Az egészségügyi információnak számos forrása van. Egyik oldalról meg kell vizsgálnunk,hogy melyekből érkezik a legtöbb információ, másik oldalról viszont fontos, hogy a laikusok melyeket tartják leginkább megbízhatónak.
Az egészségüggyel kapcsolatos információszerzés tekintetében a tömeg-média (televízió és rádió) és az újságok, magazinok cikkei töltenek be vezető szerepet, a felnőtt lakosság 60%-a ilyen csatornákon keresztül informálódik. A szakmabeli orvosoktól, patikusoktól valamint a családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől (kvázi szájhagyomány útján) informálódók aránya mintegy 30%-os, amelyet a szakirodalmat, szakmai könyveket és az Internetet alkalmazók aránya követ, mintegy 20%-os említéssel.