Beszámoló az ESOMAR konferenciáról

  • 2013-09-26 02:48:00
  • Konferencia


De hogyan is áll a szakma? Az ESOMAR adatgyűjtése alapján elmondható, hogy Európa, valamint elsősorban az észak-afrikai országok jelentős visszaesése miatt Afrika 1,3%-os csökkenést mutatott a piackutatási árbevételben, míg a többi nagy régió kismértékű javulást ért el (Dél-Amerika vezeti a listát 5,4%-os piackutatási bevétel növekedéssel).

A piaci folyamatokat tekintve évek óta fokozódóan érezhető tendencia az ügynökségi koncentráció, amely elsősorban a nagyobb kutatóvállalatok egyesülései és akvizíciói következtében tovább erősödött. Ez utóbbi jelenséget a rendezvényen részt vevők túlnyomó részét képviselő kis-és közepes cégek egyes felszólalói úgy is értékeltek, hogy a szakma ketté vált. A megbízók egy része a kockázatmentes, de kevésbé innovatív és személyre szabott megoldásokat kínáló nagyvállalatokat választja a kisebb, rugalmasabb, kreatívabb szolgáltatást is nyújtó kisebb ügynökségek helyett.

Egy több száz fős, kutatás-megrendelők körében végzett nemzetközi felmérés eredményein keresztül jól kirajzolódott az is, milyen kvalitásokat keresnek az ügynökségi emberekben az ügyfelek. A hat vizsgált kutatói profil közül a két „legideálisabb” az adatközpontú, masszív hagyományos módszertani tudást felhasználó kutató (25%), valamint a kutatás kontextusát adó, átfogó szemlélettel rendelkező, a különböző adatforrásokat integrálni képes kutatói profil volt (26%).

Az egykori sakkvilágbajnok Garry Kasparov a rendezvény zárásaként előadásában az innovatív gondolkodásról és a döntéshozás képességének fontosságáról beszélt. A prezentáció érdekfeszítő tudománytörténeti összefüggésekre is rámutatott. Igencsak leegyszerűsítve mondandóját, a kutatók számára releváns üzenet abban ragadható meg, hogy a sikerhez kreativitás, a változás képessége, kockázatvállalás és szenvedély szükséges. Mindemellett legyen meg bennünk annak a belátásnak a képessége, hogy nem nyerhetünk mindig, nem hozhatunk minden esetben kimagaslót létre, hiszen ahogyan a tudománytörténeti analógiák sora is mutatja, a nagyszerű megoldások szükségszerűen kudarcok árán születnek.

A kongresszus nem csak a nemzetközi kapcsolatok építésében támogatta a Szinapszis munkáját, de megerősített bennünket abban az egyébként is vallott hitünkben, hogy hosszú távon a jövő a szolid tudásbázison, széles iparági ismereten alapuló, személyre szabott kutatási megoldások lesz.

Bán Csilla, kvalitatív igazgató