HUN

ENG

Az egészségügyi piackutatások nélkülözhetetlen résztvevői

  • 2008-12-01 11:18:00
  • Kutatás

Egy ilyen bizonytalan környezetben gyakorlatilag természetes, hogy az orvosok sokkal kevésbé tolerálnak minden olyan őket érő tényezőt, amelyek a mindennapi munka elvégzését korlátozzák, a napi rutin gyors lebonyolítását hátráltatják – márpedig ilyen tényezőkkel egy nap akár többször is szembesülniük kell.
 
A legtöbb onkológus életében a Szinapszis által végzett egészségügyi piackutatások is sokszor feltehetően ilyen „zavaró szerepet” töltenek be. A cég piackutatója hol személyesen egy kérdőívvel a kezében keresi fel a szakorvost, hol pedig diktafonnal szeretne interjút készíteni a téma szakértőivel. Azt azonban, hogy milyen sokat jelent számunkra egy-egy a betegforgalommal vagy terápiás szokással kapcsolatos kérdés megválaszolása, az orvosok csak ritkán érzik. Éppen ezért most néhány sor, gondolat erejéig szeretnénk röviden bemutatni, kik vagyunk, mivel foglalkozunk, és milyen szerepet töltenek be Önök, onkológusok cégünk életében. Alapelvünk, hogy az egészségügyi piackutatások nélkülözhetetlen résztvevői az orvosok, ezért a velük kialakított kapcsolatot ápolni és megbecsülni kell.
 
A Szinapszisról röviden
 
A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft., amely 10 éve, 1998. februárjában alakult, kizárólag magyar tulajdonban lévő társaság. Magyarországon jelenleg a gyógyszeripari és egészségügyi kutatások területén piacvezető cégnek számít, tagja többek között az ESOMAR-nak (European Society for Opinion and Market Research), a Piackutatók Magyarországi Szövetségének (PMSZ), és kapcsolatot tart az amerikai ePharma-val is. A cég fő profilját az orvosok és betegek körében végzett egészségügyi és gyógyszeripari kutatások jelentik (ezek a megbízások adják az árbevétel 70%-át), de jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezünk az FMCG, bank és pénzügyi szolgáltatók, kereskedelem, IT és telekom területein is. A megbízásos munkák mellett cégünk rendszeresen készít ún. saját tanulmányokat, amelyek témáit mindig az aktuális piaci igényekhez igazítjuk, vagyis ezek a munkák nem egy konkrét gyógyszercég megrendeléshez kötődnek. Rendszeresen mérjük a házi- és szakorvosok szaklapolvasási, internetezési szokásait, de vizsgálatunk tárgyát képezi többek között a magyar lakosság egészségi állapotának követése is.
 
Az elvégzett munkák szakmaiságát egyrészt a kutatási módszerek teljes portfoliója biztosítja, másrészt pedig, hogy az állandó munkatársaink között számos terület szakértője képviseli magát (közgazdász, orvos, szociológus, politológus, jogász, stb.). Cégünk kutatási területei nagyon szélesek (lásd 1. táblázat), az onkológiában főként az alkalmazott gyógyszerek, azok megítélése, illetve a további orvosi igények felmérése élvez prioritást.


 
1. táblázat: Legfontosabb kutatási területek
       Gyógyszerpiaci kutatások háziorvosok és szakorvosok megkeresésével (felírási szokások, készítmények, gyártók megítélése, új készítmények)
       Orvoslátogatói vizsgálatok háziorvosok és szakorvosok megkeresésével (látogatók hatékonysága, marketingaktivitás mérése, message-recall tesztek)
       Gyógyszergyári image kutatások
       Kommunikációs eszközök, marketinganyagok tesztelése (koncepciók, szlogenek, termékismertetők, szakmai cikkek vizsgálata)
       Egészségügyi politikák, szabályozások, irányelvek kutatása
       Betegek és - OTC piacon - „fogyasztók” megkérdezése
 
Módszertani áttekintés
 
Attól függően, hogy végeredményben mit szeretnénk elérni, kvalitatív vagy kvantitatív kutatásokat készítünk. A kvalitatív kutatások a mélyebb szintű, szubjektív információk, vélemények feltárására, mögöttes okok, attitűdök és motivációk megértésére adnak lehetőséget. Az orvosok körében végzett kvalitatív kutatásoknak két fő formája van, a fókuszcsoportos és a mélyinterjús módszerek. Ez előbbi egy strukturálatlan és közvetlen módszer, amely során a célcsoportból előzetes szűrőfeltételek alapján kiválasztott résztvevők körében beszélgetés alakul ki egy-egy megadott témában. A légkör laza, informális. Mélyinterjúk esetén a beszélgetéseket négyszemközt bonyolítjuk le. A mélyinterjús lekérdezési módszer elsősorban azon esetekben alkalmazandó, amikor nem valósítható meg a csoportos beszélgetés és/vagy a téma intimitása nem alkalmas csoportos megvitatásra, illetőleg az orvosok egyéni véleményére, döntési mechanizmusaira vagyunk kíváncsiak a csoport hatások kizárásával.
 
Az egészségügyi piackutatások másik nagy csoportját a kvantitatív kutatások jelentik, amelyek célja egy-egy célcsoportra vonatkozó kérdések eredményeinek statisztikai összesítése. A kvalitatív módszerekkel ellentétben ezeket nagy mintán végezzük, és a megkeresés módjától függően lehet telefonos vagy személyes felmérés. Napjainkban egyre gyakoribbak az ún. online önkitöltős kutatások, amelyek révén az orvosok már akár otthonról, egyszerűen, gyorsan és zavartalan környezetben tudják kitölteni a számítógépen megjelenő kérdőívet.
 
A magas színvonalú szakmai tapasztalatról és megbízóink elégedettségéről tanúskodnak az eddig elvégzett kvalitatív és kvantitatív munkák számai is, amelyek évről-évre növekedő tendenciát mutatnak (lásd 1. ábra).
 
1. ábra: 2008. júliusáig lezárt munkák száma


1

Onkológiai piackutatások
 
Az onkológia területén végzett piackutatásokban mindkét módszertan elterjedt. A betegek összetételét, a terápiás szokásokat, attitűdöket jellemzően mélyinterjús és személyes kérdőíves kutatások keretében vizsgáljuk, míg az onkológiai készítmények orvoslátogatóinak ellenőrzésére a telefonos kérdőíves interjúk biztosítanak hatékony eszközt. Az online kvantitatív technikák egyelőre kevéssé gyakoriak ebben az orvoscsoportban.
 
Az egészségügyi piackutatásokban az onkológia a legnehezebben kutatható területek egyike. A kutatni kívánt témákhoz kapcsolódó kérdőívek illetve interjúvázlatok összeállítása, logikus felépítése magas színvonalú szakmai tudást igényel, ezért az onkológiai kérdések kidolgozásában orvos végzettségű munkatársaink is mindig közreműködnek.
A kezelt páciensek betegségük súlyossága, kimenetele révén sajátos helyzetben vannak, így az onkológiai készítmények gyártóinak magasan kiemelt célja mind a szakorvosok, mind a betegek igényeinek maximális kielégítése, a páciensek életminőségének javítása. A kitűzött célok sikeres megvalósításához azonban nélkülözhetetlen az onkológusok tapasztalatainak, véleményének, elvárásainak és további igényeinek megismerése, amelynek feltérképezésében talán az egyik leghatékonyabb módszer az egészségügyi piackutatás.
 
 
A fent leírtakkal kapcsolatban kettős célunk volt: egyrészt fontosnak éreztük a céggel kapcsolatos legfontosabb adatokat és működési területeket ismertetni, azt, hogy, mivel foglalkozunk, miért keressük Önöket olykor ritkábban, olykor gyakrabban. Másik oldalról pedig érzékeltetni akartuk, mit jelent számunkra – és a gyógyszercégek számára – egy háziorvos vagy szakorvos által átadott tapasztalat, vélemény. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük eddigi munkájukat, és bízunk benne, hogy a fent leírtak ismeretében a jövőben is bizalommal fogadják a Szinapszis munkatársait.