HUN

ENG

A látogatások egyharmada hordoz szakmailag új információt

  • 2014-09-30 08:21:00
  • Kutatás

A 2014 augusztusában 524 orvos online megkérdezésével készült kutatás eredményei alapján a szakma szempontjából releváns, érdemi újszerű információ átlagosan az orvoslátogatások 34%-ában hangzik el. Az esetek 44%-ában inkább a korábban már átadott üzenet ismétlése történik, míg 22%-ában kizárólag kapcsolatfenntartásra szorítkozik a beszélgetés, valódi termékkel kapcsolatos üzenet nem kerül szóba.

Orvosi szakok szerinti bontás alapján szakmailag releváns üzenettel valamelyest ritkábban találkoznak a kardiológusok (30%) és a pszichiáterek (31%), míg a kapcsolatfenntartó jelleg főként a gasztroenterológiában (29%) és az onkológiában (27%) jellemző.

További érdekesség, hogy az orvosok életkora szerint egyértelműen kirajzolódik: az újszerű információk személyes átadását főként az idősebbek érzékelik (39%), míg a fiatalabb kollegák számára nem feltétlen tartalmaz újszerűséget egy ilyen módon eljuttatott anyag (31%). Ebben vélhetően közrejátszhatnak a szakmai információk egyéb úton – elsősorban interneten – történő beszerzésével kapcsolatos fogyasztói szokások, noha ez talán inkább az online információkeresés jellegében kitapintható generációs különbözőségben, mint a digitális világ irányába való nyitottságban érhető tetten.

A kutatásról

A Szinapszis Kft. online kérdőíves kutatása 2014 augusztusában zajlott, a felmérésben összesen 524 orvos vett részt, 22%-uk alapellátásban praktizáló háziorvos, 78%-uk szakorvos. Az orvosi szakok összetétele vegyes, a szakterületek szerinti bontásokban a statisztikailag értelmezhető elemszámú szakterületek kerültek részletes elemzés alá.

A kutatással kapcsolatos további részletekért keressen bennünket.