7 javaslat fókuszcsoportos beszélgetés szervezéshez és lebonyolításhoz

  • 2017-08-08 12:00:00
  • Általános

Számos fókuszcsoportos kutatást folytatunk évente, indulásunk óta közel 700-at szerveztünk összesen, valamint 6000-nél több kvalitatív egyéni mélyinterjút folytattak már le kutatóink. A munkánk során felhalmozott tudásunkat foglaljuk most össze 7 gyakorlati tanácsként azok számára, akik fókuszcsoportos kutatást terveznek.

 

1. Megfelelő kutatási módszertan kiválasztása

 

A legelső kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy biztosan a fókuszcsoportos kutatás-e a megfelelő módszertan számunkra. Ha egy hipotézisünket akarjuk tesztelni, érdemes lehet a célcsoportból egyéni mélyinterjúkat végezni, mert azzal lehet a legjobban feltárni egy kérdéskört. 6-12 egyéni, személyes mélyinterjú már elegendő lehet arra, hogy ebből olyan kérdéseket alkossunk, amit a célcsoportunkban nagy elemszámban le tudunk kérdezni akár telefonon vagy online, 100-600-1000 fős mintákon is. Azonban ha a célunk, hogy egy témáról a csoport közös, mélyebbre ható véleményét kérjük ki, gondolkodásra sarkallnánk őket, és építenénk a szinergiára, azaz egymás ötleteit halmozva új és új megoldásokat, válaszokat, érdekes aspektusokat tárjanak fel, akkor a fókuszcsoport a megfelelő választás.

 

2. Világos célok mindenkinek

 

A fókuszcsoportos kutatás során világos célokat kell kitűznünk minden érintett számára. Ez jelenti a fókuszcsoportban résztvevőket, a beszélgetés moderátorát, a megbízott piackutató céget, de egyúttal a megbízót is. Minden érintett számára tegyük világossá a kutatás célját, de természetesen legyen egyértelmű, hogy kinek hol térül meg ez, ne csak sejtsük a mögöttes célokat. A moderátornak legyen célja a miértek feltárása, az egyes vélemények mögé tekintés és a teljes kép megszerzése. A kutatást kivitelező cégnek, és a feladathoz rendelt kutatónak az átlátható, strukturált információkba rendezés a célja, valamint a megbízó számára egy javaslatcsomag összeállítása. A megbízó számára pedig az őszinte vélemények strukturált és elemzett gyűjtése, valamint az ebből készülő döntéselőkészítő anyag megszerzése.

 

3. Strukturált, de rugalmas vezérfonal (guide)

 

A kutatás gerince a guide, ami vezérfonalként végigvezeti a beszélgetést. Egy jól összerakott guide nem sugallja a válaszokat, nem a cél felé irányítja a beszélgetést, de medret szab neki, hogy a legdrágább erőforrásunkkal, az idővel, megfelelően gazdálkodjunk. A fókuszcsoportos interjúban résztvevők 1-2 órájukat áldozzák ránk, amiből a legtöbbet ki kell hoznunk. A guide megírása közös feladat a megbízó és a piackutató cég között. Mindkét oldalnak bele kell adnia a tudását,a kutatás tárgyával kapcsolatosan (honnan induljunk, mikről ne beszéljünk feleslegesen, milyen irányoknál tereljük vissza a beszélgetést az eredeti mederbe, stb.), és egyben a kutatás kivitelezésével kapcsolatosan is (hogyan építsük fel a beszélgetést, hogy megnyíljanak a tagok, mely kérdések a „mederben tartók” és melyek a „gátak”, stb.).

 

4. Rekrutáljunk odafigyeléssel!

 

Egy fókuszcsoportos kutatásnál a legfontosabb a célcsoport kiválasztása és a megfelelő szűrőkritériumok meghatározása. A fókuszcsoportos beszélgetésen előre meghatározott különböző kritériumoknak megfelelő résztvevők vesznek részt. Az ideális csoportlétszám 6-8 fő, ennyi résztvevő véleménye már megfelelő légkört biztosít arra, hogy mindenki véleménye érvényesülni tudjon. Legyen a célunk a homogén csapatból kihozni a szinergiákat, vagy a heterogén véleményeket ütköztetni, mindennek az alapja a gondos szelekció. A piackutató cég feladata, hogy a megbízó elvárásai alapján előzetesen szűrje, tesztelje, és minimálisan felkészítse a résztvevőket, hogy a beszélgetés a lehető leghatékonyabban sikerüljön.

 

5. Tapasztalt moderátort alkalmazzunk

 

A moderátor feladata, hogy vezesse a csoportot és reagáljon mindenre, ami a csoportban történik. Tudja kezelni a helyzeteket, hogy mikor, kinek kell teret adni a csoportos beszélgetés során. Éreznie kell a csoport minden rezdülését, és végig meg kell tartania a beszélgetés lendületét, kellemes hangulatát. Ehhez felkészültnek kell lennie és ismernie kell a helyzetekhez illeszkedő különböző technikákat. A piackutató cég feladata, hogy a legmegfelelőbb moderátort ültesse be a csoportba, aki az elvárt megbízói céloknak megfelelően tudja megoldani a szituációkat.

 

6. Kényelmes, letisztult, komfortos helyszín

 

Legyen jól megközelíthető tömegközlekedéssel, és biztosítsunk ingyenes parkolást. Álljon rendelkezésre munkaidőben és hétvégén is. Enteriőrje legyen letisztult, világos, adjon teret a gondolatoknak, szárnyalhasson a fantázia. Komfort fokozatban a maximálisra törekedjünk, mosdóval, kényelmes ülőhelyekkel, világos és tágas térrel. A technikai felszereltséget tekintve pedig legyen többszörös hangrögzítő, vetítési és rajzolási lehetőség, videófelvételt tudjunk készíteni és élőben sugározni, akár szinkrontolmácsolással egybekötve. A legjobb egy detektívtükrös kiegészítő szoba, ahova beülhet a megbízó is, így élőben részese lehet a beszélgetésnek, mégsem zavarja meg az összhangot. A fenti szempontokat figyelembe véve rendeztük be budapesti irodánkat, a 14. kerületben (Erzsébet királyné útja 112.), amelyről pár fotó látható alább.​​

 

7. Figyeljünk a minőségbiztosításra

 

Számunkra a legfontosabb a szavahihetőségünk. Cégünk a Szinapszis Kft. szigorúan követi és betartja mind a hazai, mind a nemzetközi piackutatási irányelveket és protokollokat. Fontos, hogy hang- és videófelvétel készítésekor töltessük ki a beleegyező nyilatkozatokat, mely tartalmazza, mind az anonimitásra, mind az adatkezelésre vonatkozó előírásokat. Az ajándék átadásához, pedig töltsük ki a megfelelő, hatóság által is elfogadott űrlapokat.

 

Ha betartja a fenti irányelveket, bátran vágjon bele saját fókuszcsoportos kutatásába!